Начало
Защо Гуркха
За нас пишат
Специалитети
Хрнана за в къщи
Меню
Галерия
Видео
Връзки
Facebook
English
 

 

<span style='color: white;'>Виж</span> на КАРТАТА

Ресторант Гурха
- ревю от списание БАКХУС. юни 2010
Оригиналният текст е тук www.bacchus.bg

Gurkha е място, наситено с източни ухания и вкусове. Рецептите са основно от северно-индийска и непалска кухня. Главен готвач е непалецът Гунджа Чокхал, който е в България от 2002 година и стои зад менюто на няколко индийски ресторанта. В собственото си заведение предлага типичните за региона постни ястия, както и разнообразни варианти на пилешко и агнешко къри, допълнени с екзотични супи, салати, предястия и десерти. Хималайските билки и тандури пещта допълват удовоствието. Менюто се променя на всеки четири месеца, предлага се и йога меню (по предварителна заявка)..

Кухнята е силно ароматна, подправките са изобилни и доминиращи. Супата Шерпа Бхоте напомня китайската люто-кисела, но е по-плътна и приятно пикантна. Зеленчуковата Хангама - запържени кълба от настъргани зеленчуци, е познатата индийската пакора. Агнешкото „Катманду”, мариновано с джинджифил, чесън и подправки, пренася надалеч и се топи в устата. Пилето „Хара Тори” е великолепна комбинация с рукола. Индийското сирене (панир) се приготвя на място и в разнообразни комбинации – „Карахири” балансира перфектно мекият му вкус с дъхави билки и хрупкави зеленчуци. Има избор на традиционни хлябове и ориз - този с кимион и филирани бадеми е превъзходен. Менюто предлага риба, както и скариди от Бангладеш. Десертите са друго удоволствие - Хисалу (ягодов сладкиш с жасмин) напомня, че Раят май е на изток. Цените са приятни – ястията са между 5 и 16 лева.

Винената листа е кратка, предимно с вина от нисък и среден клас, има за всеки вкус по нещо, а надценката е съвсем прилична. Шеф-готвачът е съвсем достъпен и с удоволствие помога в избора, обслужването е професионално, но малко ентусиазъм не би бил излишен..

Качество на храната: отлично, умами елемент

Менюдобре подредено; разнообразно, застъпва няколко етно кухни

Винена листа: кратка, преобладават нисък и среден клас вина, но има няколко добре подбрани вина от по-висок клас

Обслужване: професионално, по същество, малко повече желание би го направило перфектно

Интериор: непретенциозен, с етно елементи, има камина и тераса

Достъпност: ресторантът е в стара къща на лозенския склон (между Хемус и Кемпински), между Черни връх и Богатица.

Юни 2010

Gurkha restaurant
- revue from BACCHUS magazine. Юни 2010
Translation (the original text is here www.bacchus.bg).

Gurkha is a place imbued with oriental fragrances and tastes. The recipes are mainly from the North-Indian and Nepali cuisines. The Chief Cook is the Nepalese Gunja Chokhal, who lives in Bulgaria since 2002 and stands behind the menu cartes of several Indian restaurants. In his own shop he offers the typical for the region veg dishes, as well as a variety of chicken and mutton curries, supplemented with some exotic soups, salads, starters and desserts. The Himalayan herbs and the Tandoori oven add to the overall pleasure. The menu is changed every four months; there is also yoga menu (which is preordered).

The food is very fragrant, the spices are abundant and dominant. The Sherpa Bhote soup reminds of the Chinese Sweet & Sour soup, but it has a denser taste and has a pleasant piquant touch. The Veg Hangamas are fried balls of grated vegetables and is nothing else than the favorite pakoras. The Kathmandu lamb, marinated with ginger, garlic and spices melts in your mouth and sweeps you somewhere far away. The Hara Tori chicken is a marvelous combination with rucola. The Indian cottage cheese (paneer) is locally made and it make various combinations, eg. “Karahi paneer” is a perfect balance of its soft taste with aromatic herbs and crispy vegetables. There is a choice of traditional breads and rice dishes – the one with cumin and sliced almonds is wonderful. The menu offers fish as well as shrimps from Bangladesh. The desserts are another relish: the Hissaloo cake (wild strawberry and jasmine) may remind to you that the paradise is in the East. The prices are pleasing; the dishes are between 5 and 16 Leva.

The Wine-list is rather short, consisting mainly of wines of the lower and middle class. There is something for every taste, and the surplus charge is decent. The Chef is very available and helps to make a choice with pleasure; the servicing is professional, however little bit more of enthusiasm would not be out of place.

Quality of food: excellent, umami element

Menu: well ordered; diverse, laps over several ethnic cuisines

Wine-list: short, lower and middle class wines prevailing; however there are several well selected wines of the higher class

Service: professional, basically a little bit of more will would make it perfect

Interior: unpretentious, with ethnic elements, there is a fireplace and a terrace

Availability: the restaurant is located in an old house on the slope of Lozenets hill (between the hotels Hemus and Kempinski), between “Cherni vrah” steet and Bogatitsa.

June 2010

„Гуркха”
Потомците на гурките си имат ресторан в София

От Лора Филева

Те не усещат адската жега или студ, ден или нощ, не обръщат внимание на безсъние или глад, когато преследват целите си. Никога не биха приели поражение. Ако ги попитате, какво точно ги прави гурки, биха отговорили: „Нашите сърца са канарите в Хималаите; непласките ножове „Кхукри” са нашите ръце; от руршуми, барут и експлозив са изтъкани дрехите ни; краката ни са цеви на оръдия, а вкусната непалска храна – нашата душа.”

Това е определението за гурките – легендарни и безстрашни воини, родени в непалските Хималаи, известни със своята жертвоготовност.

Ресторант „Гуркха в кв. Лозенец в София е място, където може и да усетите душата на това славно племе. Готвачът Гунджа Б. Чокхал е роден в Непал, но живее в България от 2000 г.

Менюто е богато – като започнете от няколко вида супи до трите радела с ястия с къри (къри агнешко, зеленчуково и пилешко в много разновидности). Има и избор от интересни салати, като нашата препоръка е Горкхали чхат (от непалски зеленчуци, бестселърът на заведението) и смета с бадеми (зеле и моркови обилно потопени в сметана с бадеми).

За индийската кухня кърито, шафранът, кимионът и кориандърът са много типични подправки и трудно ще намерите нещо в което те липсват. Има ги в салатите, супите, като нещата , приготвени основно с къри, имат по-яхниест вид. Смецифиички за тази кухня са и ястията тандури (по-сухи, както обясни сервитьорката). Това е вид техника, при която се използва дълтоко глинено гърне – тандур, което се поставя върху горещи въглени. Така то се превръща в пещ.

Не пропускайте да опитате и хляба (роти и нан).

В интериора нищо не крещи, нито дори изрисуваните по-стените зланти елементи. Има няколко маси на открито – добър вариант за лятото, въпреки че част от тях гледат към лозенската улица „Цветна градина”, която не отговаря точно на името си (типична квартална улица с физьорски салон и барче с двама редовни посетители).

Ресторант „Гуркха”
ул. „Цветна градина” 56
тел. 088 49 39 100, 865 02 16

„Gurkha”
The descendants of Gurkhas now have their restaurant in Sofia.

by Lora Fileva

They do not feel the extreme heat or cold, they pay no attention to lack of sleep or hunger when they are after their target. They would never accept a defeat. If you ask them what exactly makes them Gurkhas, they would answer: “Our hears are the rocks of the Himalayas, our hand are the Nepali “Khukri” knives, our dress is woven of bullets and gun-powder, our legs are canon-barrels and the tasty Nepali food is our soul.

This is the definition of the Gurkhas – the legendary fearless warriors, born in the Nepalese Himalayas and known for their readiness for self-sacrifice.

The “Gurkha” restaurant in Sofia is the place where you can feel the soul of these glorious breed. The Chef Gunja B. Chokhal is born in Nepal but lives in Bulgaria since 2000.

The menu is rich, starting with several kinds of soup to three kinds of curry (Chicken curry, veg curry and mutton curry in all varieties). There is a choice of interesting salads, of which we recommend Gorkhali chat (made of vegetables in Nepali style, the bestseller of the restaurant) and Cream & Almond salad (cabage and carrot abundantly soaked in cream and almonds).

The curry powder, saffron, cumin seed and coriander are very typical spices for the Indian food and you can hardly find anything without them. They are in the salads, in the soups, and the curry sauce items have the looks of Bulgarian “yahniya”. The specific for this type of cuisine are the tandoori items (they are dry – we were explained by the waitress). It’s a kind of technique where they use a deep clay pot ‘tandoor’ laid on live coals. Thus it turns into an oven.

Don’t miss to try the breads (roti and naan).

There is nothing screaming in the setting of the restaurant, even the painted golden elements on the walls. There are several tables in open air, which is a good variant for the summer, in spite of the fact that that some of the face the Losenets street “Tsvetna Gradina” (Garden of Flowers), which does not exactly match its name (it’s a typical town street with a hairdresser’s studio and a small bar with a couple of habitual frequenters).

“Gurkha” restaurant
56 “Tsvetna Gradina” street
Tel. 088 49 39 100, 865 02 16.

ГУРКА Е НАЙ-ЕКЗОТИЧНИЯТ РЕСТОРАНТ В ЛОЗЕНЕЦ.

Ако сте отегчени от ресторантите, които посещавате непрекъснато или искате да изненадате близък човек, който се интересува от тайните на Изтока, има точен адрес за вас. Миналата вечер бе открит първият непалски ресторант в София. Името му е Гурка, но то не идва от Наталия Гуркова, а от гурките – най-страшната бойна единица в Британската империя, съставена от хималайци. Ресторантът се намира в Лозенец, на улицата с поетично име Цветна градина, съвсем близо до ъгъла с възловата ул. Богатица. Уютната стара къща посреща изкушените с топлината на голямо огнище и типичната декорация. Кухнята пък е царството на майстор Гунджа Бахадур Чокхал. Ще го видите и в салона на ресторанта да препоръчва на клиентите ястия на своя забавен български език. Изненадата е, че непалската кухня напомня за старата българска с нейните манджи, мака да е по-пикантна и по оригинална заради подправките си.

GURKHA IS THE MOST EXOTIC RESTAURANT IN LOZENETS.

If you are bored with the restaurants that you constantly visit or if you want to make a surprise to a friend, who is interested in the secrets of the East, there is an exact address for you. The first Nepali restaurant in Sofia was opened yesterday night. Its name is Gurkha, which has nothing to do with Natalia Gurkova, but with the Gorkhas the fiercest battle unite in the British Empire, formed by Himalayans. The Restaurant is situated in Lozenets, in a street with a poetic name of Tsvetna Gradina (Flower Garden), close to the important Bogatitsa street. A cosy old house meets the visitor with the warmth of a big fireplace and a typical decoration. The kitchen is the domain of the Chef Gunja Bahadur Chokhal. You may see him in the restaurant's hall to advise dishes to the clients in his amusing Bulgarian. The most surprising thing is that the Nepali cuisine reminds the old good Bulgarian, although it is more zesty and original due to its spices.

ГУРКА - НЕПАЛСКАТА ТАЙНА НА СОФИЯ.

Гурка е името на най-новия ресторант в София. Той не е кръстен на Наталия Гуркова, нищо че се намира на ул. Цветна градина (близо до ъгъла с Богатица), на две крачки от Кемпински хотел Зографски. Гурка е името на непалските войни – най-страшното тайно оръжие на кралицата по време на Британската империя.

Какво общо имат рицарите от Далечния изток с един ресторант? Непалските корени. Понеже в кухнята на ресторанта се вихри рицар от далечната хималайска страна, но не с бойни, а с кулинарни ножове. Името му е Гунджа Бахадур Чокхал.

Неговите манджи са доста близки по вкус до българските разбирания, независимо че рецептите идват от далечната му родина. Шефът говори нашия език и е много интересно да обсъдите с него ястията. Те са главно от пилешко и агнешко месо и на вид приличат на бабини манджи. Номерът им е в сосовете, които са обогатени с дискретна нотка непознати у нас източни подправки.

Гурка има и друг късмет, освен готвача. Става въпрос за старата къща, в която се разполага. Тя носи духа на стария Лозенец, такъв какъвто кореняците софиянци го помнят, а новодошлите в столицата ще го опознаят. Романтиката на махалата на хълма се усеща навсякъде в заведението. Стига само да погледнете прекрасната камина.

Декорацията е в стила Изтока и ще зарадва почитателите на толкова модните напоследък религиозни и философски течения, които идват от онзи край на света. И още един плюс на Гурка. В ресторанта липсва претенция и това го прави уютно и приятно място, което не натоварва.

GURKHA - SOFIA'S NEPALI SECRET

Gurkha is the name of the newest restaurant in Sofia. It is not called after Natalia Gurkova, even in spite of the fact that it is situated on Tsvetna Gradina street (close to the Bogatitsa corner), two steps to Kempinski Hotel Zografski. Gurkha is the name of the Nepali warriors the most secret weapon of the Queen during the British Empire.

What is there in common between the knights of the far Orient and a restaurant? The Nepali roots. Because in the kitchen of the restaurant a knight of the far away Himalayan country gets into his stride, however not with battle weapons, but kitchen knifes. His name is Gunja Bahadur Chokhal.

His dishes are quite close to the taste of the Bulgarians, in spite of the fact that the recipes come from his remote motherland. The Chef speaks our language and it is very interesting to discuss the food with him. They are mainly made of chicken and mutton, and look like Grandma’s gravies. Their secret is in the sauces, which are enriched with discrete touch of eastern spices unfamiliar to us.

Apart from the cook Gurkha is also lucky for the old building where it is nested. It carries the spirit of the Old Lozenets, as the natives of Sofia remember it and the newcomers may learn it here. The romantics of the hilltop district of Sofia may be sensed everywhere in the restaurant. Just look at the nice fireplace!

The decorations are in Oriental style and it will make the followers of the fashionable religious and philosophical teachings, which come from that part of the world. And just another plus of Gurkha. There is no claim or pretence in this restaurant and this makes it a cosy and pleasant place that doesn’t press on you.

Интервю с Гунджа Бахадур Чокхал: Имате добри готвачи... .

1. Как се озовахте в България?

Със самолет… (смее се). Дълга история… Майката на един от собствениците на ресторант Тадж Махал беше в Делхи и търсеше професионален Готвач, за да отвори индийски ресторант в София. Аз пък имах желание да отида на работа някъде в Европа. Тогава работех в един от най-хубавите ресторанти в Делхи, близо до българското посолство. Тя ме покани на интервю и изпит, и ме хареса; предложи ми и добри условия. Дълго чаках работна виза, и когато всички документи бяха готови, дойдох в България.

2. Как си обяснявате голямата прилика между това, което у нас наричаме манджа и непалската кухня?

България също има богата кухня и има дълга история в сравнение с повечето европейски държави. Например, каварма, баклава – влияние от източната, мюсюлманска култура. Освен това, в България има много качествени пресни продукти – домати, зеленчуци.

3. Кое е най-специфичното за вашия национален стил в храната?

Тук най-важни са хималайските билки. Носят здраве, аромат и виталност. Индия е огромна държава, трудно е да се изброи, кое е най-специфичното. Индийците казват: „Господ ни е дал знание, как да приготвяме храната”. Всяка част на Индия се различава както по манталитета на хората, така и по подправки, продукти и начин на приготвяне.

4. Кой е коронния специалитет на непалската кухня?

Специфични за непалската кухня са „момо” (вид пелмени, приготвени на пара), зеленчуци „таркари” (нещо като зеленчуков гювеч), непалски блюдо от няколко вида ориз. За индийската кухня типични са, например, „батър чикен”, питките, печени в тандур - „роти”, „нан”, „паратха”.

5. Защо в менюто има предимно агнешко и пилешко?

В България хората зная, че в Индия се изповядва индуизъм – „хинду” не ядат, по принцип, никакво месо, да не говорим за телешко и свинско. Затова предлагаме агнешко, пилешко, скариди, риба и богат набор от вегетариански ястия, например едно ястие с леша може да съдържа 5 сорта леща.

6. Какво най-много харесват българските клиенти?

Всички видове питки, индийските предястия, райта (кисело мляко с зеленчуци) и, естествено, различни видове меса, печени на шиш в пещта-тандур. Има и любител на силно лютите манджи.

7. Какво е мнението ви за софийския кулинарен пейзаж – разнообразието и качеството на различни видове национални кухни, които имат посветени на тях ресторанти?

Работил съм в различни големи и малки заведения и имам някакъв опит. Много харесвам българската национална кухня и смятам, че има много качествени ресторанти в сравнение с другите кухни. Сега е много модерна японската кухня, но за съжаление трудно се намират оригинални и качествени продукти. Китайската кухня всички я познават – има количество, но рядко е качествено. Същото важи за арабските дюнери. Италианската кухня е качествена, но за съжаление не всеки може да си я позволи.

8. Лично вие, коя национална кухня харесвате най-много след непалската? Защо?

Българската, защото ако са оригиналните български рецепти, те са много богати и качествени. Използват се много подправки, и често – в почти всички манджи.

9. Как си обяснявате култа на италианската храна през последните години?

Не съм съвсем съгласен. България и Италия са географски близко, и двете са в ЕС. Но в София знам малко истински италиански ресторанти. Българските готвачи имат добър опит в италианската кухня. Много от тях могат да правят няколко вида пица, паста и сос „песто”. Но смятам, че италианската кухня не е толкова интересна, в сравнение с източната – индийската или японската. В цял свят няма държава, където няма китайски и индийски ресторанти. След това са мексиканските и след тях се нарежда, т.н. „континентална” храна.

10. Какво трябва да променят в манталитета си българските готвачи?

Моят опит показва, че в България има качествени готвачи. Един български готвач работи неуморно и добре, но за съжаление не получава заплата като в другите европейски държави. Не харесвам навика им да пушат в кухнята. Който по-малко пуши, по-дълго живее.

11. Кое според вас може да се превърне в запазена марка на българската кухня?

Българското сирене и кисело мляко (въпреки че и в Индия има кисело мляко), сърми, качамак, кавърма. Не смятам, че това са „прости” ястия. Те пазят традициите и правят България различна. И домашната баница, разбира се. А от питиетата – качествено вино и ракия.
Interview with Gunja B. Chkhal: you have good cooks... .

1. How did you get to Bulgaria?

By plane… (laughing). It’s a long story… The mother of one of the owners of the restaurant “Taj Mahal”was in Delhi and looked for a professional Chef in order to open an Indian Restaurant in Sofia. I had had a wish to go to work somewhere in Europe. I worked in one of the good restaurants in Delhi those days, not far from the Bulgarian Embassy. She invited me for an interview and a check, and she liked me; she offered good conditions to me. I had to wait for a working visa for quite a time and when all the documents were ready, I came to Bulgaria.

2. How can you explain the similarity between what we call “Manja” in Bulgarian and the Nepalese food?

Bulgaria also has a reach culinary tradition, with a longer history if compared to many European countries. For example, kavarma, baklava is an eastern influence, it comes from the Muslim culture. Besides, there are a lot of fresh products of excellent quality in Bulgaria, like tomatoes, vegetable, etc.

3. What is the most specific thing in your national style of food?

The most important thing that we find here are the herbs. The carry health, aroma and vitality. India is a vast country. It is hard to enumerate what is the most important. The Indians say: “God has bestowed to us the knowledge how to cook”. Each and every part of India differs as in the mentality of the population, so in the spices used, products cooked and the cooking techniques.

4. What is the most special food in the Nepali cuisine?

Among the typical Nepali food we can put the “momo” (a kind of steamed dumplings); vegetable “tarkari” ( something like Bulgarian “giuvech”; a Nepali dish of several kind of rice. Among the typical Indian dishes we can name “butter chicken”, tanduri braeds called “roti”, “nan” or “paratha”.

5. Why there is mainly mutton and chicken in the menu?

People in Bulgarian know that in India practice Hindu beliefs, and Hindus do not consume any meat in principle, to say nothing of beef and pork. That is why we offer mutton, chicken, shrimps, fish and wide choice of vegetarian dishes, for example a portion of lentils can contain up to 5 sorts of lentils.

6. What is the favorite among the Bulgarian clients?

All kind of breads, Indian starters, raita (sour milk with vegetables) and naturally different kinds of meats roasted on skewers in the tandoor oven. There are lovers of very hot dishes.

7. What is your opinion of the Sofia culinary landscape in view the variety and the quality of national cuisines, which are represented by a proper restaurants?

I have worked in all kind of big and small restaurants and I have gained quite and experience. I like very much the Bulgarian national cuisine and I believe that there are many quality restaurants compared to other cuisines. Nowadays the Japanese food is on fashion, but unfortunately it is very difficult to find original high quality products. Everybody knows the Chinese food – here you have quantity but quality is rather rare. The same goes for Arabian duners. Italian food has quality, but unfortunately not everyone can afford it.

8. Which national cuisine do you like most after the Nepalese? Why?

The Bulgarian, because the original Bulgarian recipes are rich and of high quality. They use a lot of spices and often – in all dishes.

9 How can you explain the cult of Italian food in the recent years?

I can’t quite agree. Bulgaria and Italy are geographically close; both are in the EU. However I know little authentic Italian restaurants. The Bulgarian cooks have gained good experience in Italian food. Many of them can prepare several types of pizza, pasta and sauce ‘pesto’. But I regards that the Italian cuisine is not so interesting compared to the oriental – Indian or Japanese. Probably there is no country where there would be no Chinese or Indian restaurant. Then follow the Mexican, and after that the so called ‘continental’ food.

10. What must the Bulgarian cooks change in their thinking?

My experience says that there are high grade cooks. A Bulgarian cook can work diligently and well, but unfortunately is underpaid and doesn’t get as much as in other countries. I don’t like their habit to smoke in the kitchen. The less you smoke the longer you live.

11. What according to you could become the trademark of the Bulgarian cuisine?

The Bulgarian brined cheese and the sour milk (although there is sour milk in India), Wine-leaf rolls, polenta, kavarma. I don’t think these are ‘simple dishes. The guard the traditions and make Bulgaria different. The homemade banitsa (cheese-cake), of course. Of beverages – good quality wine and rakia.
  • БАКХУС. Юни 2010 г.: Ресторант Гуркха. (english)
  • Light 24 19-25 юни 2010 г.: Потомците на гурките си имат ресторан в София. (english)
  • Вестник 19". 5.11.2009 г.: ГУРКА Е НАЙ-ЕКЗОТИЧНИЯТ РЕСТОРАНТ В ЛОЗЕНЕЦ. (english)
  • Списание СЛАВА. 5.11.2009 г.: ГУРКА - НЕПАЛСКАТА ТАЙНА НА СОФИЯ. (english)
  • Списание ГРАНД ХОТЕЛИ, №9. 12.2009 г.: Интервю с Гунджа Бахадур Чокхал: Имате добри готвачи... . (english.))
  •  


    Виж Индийски-непалски ресторант Гуркха на карта с по-голям размер
          SEO Оптимизация